top of page

การชำระเงิน

โอนเงินเข้ามาที่บัญชี

  • ธนาคาร กสิกรบัญชี นาย วรวรรณ จินตานนท์เลขบัญชี 665-2-02099-0สาขา ไซเบอร์เวิลด์

  • ธนาคาร กรุงไทยบัญชี นาย วรวรรณ จินตานนท์เลขบัญชี 178-1-10410-7สาขา ดินแดง

  • ธนาคาร กรุงเทพบัญชี นาย วรวรรณ จินตานนท์เลขบัญชี 127-4-84890-0สาขา อารีย์

 

หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งชำระเงินที่นี่

โทรศัพท์-แฟกซ์ 02-645-2080

มือถือ 087-757-8555

เวลาทำการ 10.00 น. – 19.00 น. ทุกวัน

E-mail: dphotocenter@hotmail.com

Success! Message received.

bottom of page